زبدةالاشعار

موضوع:04 حسنیه

ذکریم اولوبدور الامان یاندی جگرلریم باجی #حسنیه_غلامعلی_آذری

زبانحال حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . غلامعلی آذری . ذکریم اولوبدور الامان یاندی جگرلریم باجی دوداقلاریمدان آخدی قان یاندی جگرلریم باجی . . ایچندن آب کوزه نی دوشوبدی لرزه جانیمهبیشتر

جفای زهر ايدوب اثر #حسنیه_عدلی_تبریزی

زبانحال حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عدلی تبریزی . جفای زهر ايدوب اثر دوشوبدی جانيمه شرر جگرلريم يانورباجی ويرون حسينيمه خبر . . قراريمی بو زهرآلوب نه حالته منی سالوب اولان غمبیشتر

باجی دور بیر علاج ایله دوتوب اود لبلریم یاندیم #حسنیه_وافی_تبریزی

شهادت حضرت امام حسن (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم وافی تبریزی . باجی دور بیر علاج ایله دوتوب اود لبلریم یاندیم نه وار بو کوزه دن آخر ایچوب اود دوتدوم اودلاندیم اماندور الامان یاندیم . . گنه بو نصف شببیشتر

چون حسن با اجل شد برابر #حسنیه_سیدعباس_حسینی

شهادت پیامبر اسلام (ص) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید عباس حسینی جوهری . چون حسن با اجل شد برابر در دم مرگ با حال مضطر گفت از سوز دل با برادر ای برادر امان از جدایی . . ای حسین ای مه بی قرینه دیدی آخربیشتر

ای آنام بتوله مظهر آچ گوزون اماندی زینب #حسنیه_نجمی_تبریزی

زبانحال حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم نجمی تبریزی . ای آنام بتوله مظهر آچ گوزون اماندی زینب زهریله دلیم دوداقیم یاندی پارچالاندی زینب . اویان ای باشی بلالی اویان ای اورکبیشتر

آنامون رشیده قیزی امان گوزون آچ اویان ئولورم باجی #حسنیه_دلخون_تبریزی

شهادت حضرت امام حسن (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج میرزا علی عطار خیابانی (دلخون تبریزی) . آنامون رشیده قیزی امان گوزون آچ اویان ئولورم باجی سنه دردیمی ایلیوم بیان گوزون آچ اویان ئولورم باجی . بیشتر

جفای زهر ايدوب اثر #حسنیه_عدلی_تبریزی

زبانحال حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عدلی تبریزی . جفای زهر ايدوب اثر دوشوبدی جانيمه شرر جگرلريم يانورباجی ويرون حسينيمه خبر . . قراريمی بو زهرآلوب نه حالته منی سالوب اولان غمبیشتر

هذا عَزاکَ یا رسول الله #پیامبراسلام #حسنیه_رضویه_منتظری

سه ماتم جانگداز . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . منتظری شریف آباد . هذا عَزاکَ یا رسول الله نفسی فداکَ یا رسول الله . . دولموش فضا شیون صداسیندن محزون اورک غم ماجراسیندن جنّ و ملک زهرای مظلومه هُم فی بُکاکَبیشتر

دسته بندی درختی