زبدةالاشعار

موضوع :09 کاظمیه

بو جهان زندان دور تا زنده یوخ زندانیوخ #کاظمیه #شایان_ارومیه

عبرتنامه و ولادت امام موسی ابن جعفر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کربلایی رحیم شایان . بو جهان زندان دور تا زنده یوخ زندانیوخ هر نه اولساخ عاقبت فانی جهاندا فانیوخ گر بهشت اولسا بو عالم بش گونون مهمانیوخ...

هفتمین حجت خلاق توانا و علیم #کاظمیه #رمضانی_ذوالفنون

مدح و میلادیه حضرت امام کاظم علیه السلام #گریز به #کوفه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمدرضارمضانی«ذوالفنون» . هفتمین حجت خلاق توانا و علیم لقبی کاظم وصابر، اوزی همنام کلیم صاحب خُلق عظیمون بالاسی مرد کریم گل...

سند الیندن گلمیشم جانه آنا یافاطمه #کاظمیه #خوندل_تبریزی

شهادت حضرت موسی ابن جعفر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم خوندل تبریزی . سند الیندن گلمیشم جانه آنا یافاطمه سنده گل بغداده زندانه آنا یافاطمه . . کاش اولیدی ای آنا آزاده لردن بیر نفر شعلۀ آهیله قلبیم تک...

مسموم اولوب زندانیده سبط پیمبر جان ویروب #کاظمیه #شهاب_تبریزی

شهادت حضرت موسی ابن جعفر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شهاب تبریزی . مسموم اولوب زندانیده سبط پیمبر جان ویروب زنجیره باغلی حضرت موسی بن جعفر جان ویروب . . زهریله چون مسموم اولوب گل عارضی گل تک سولوب...

دسته بندی درختی