زبدةالاشعار

موضوع:خوندل تبریزی

ای بابا هجرون ایدور برپا قیامت زینبه #حیدریه_خوندل_تبریزی

زبان حال حضرت زینب (س) در شهادت حضرت علی (ع) .. .. مرحوم خوندل تبریزی .. .. ای بابا هجرون ایدور برپا قیامت زینبه کربلادن گوسترور معناده آیت زینبه .. .. گون به گون آرتور بلامی بو بلالی باشیمون سن بویاندون قانه آرتدیبیشتر

تا اوخلادیلار اهل جفا مشکیمی قارداش #عباسیه_خوندل_تبریزی

حالات حضرت ابوالفضل (ع) .. .. .. مرحوم خوندل تبریزی .. .. .. تا اوخلادیلار اهل جفا مشکیمی قارداش قان ایتدیله بو سوتک آخان اشکیمی قارداش .. .. چکمزلر عبث اهل وفا رشکیمی قارداش ترجیح ویروب اوخ گوزومه مشکیمی قارداش .. بیشتر

قیزیم گلمه بیله افغانه زهرا #پیامبراسلام_خوندل_تبریزی

وصیت حضرت رسول اکرم (ص) خطاب به حضرت زهرا(س) .. .. مرحوم خوندل تبریزی .. .. قیزیم گلمه بیله افغانه زهرا آتان جان تاپشورور جانانه زهرا .. .. قیزیم بیر گول کیمی چوخ تیز سولارسان بهارین ابری تک دائم دولارسان بو تیزلیقدابیشتر

قیزیم آتان گیدور حضور یاره زهرا #پیامبراسلام_خوندل_تبریزی

وصیت حضرت رسول اکرم (ص) خطاب به حضرت زهرا(س) .. .. مرحوم خوندل تبریزی .. .. قیزیم آتان گیدور حضور یاره زهرا یارادی قلبی وورما بیرده یاره زهرا .. .. بوقدر توکمه گوز یاشون نوایه گلمه بو آیریلیقدی یوخ بو درده چاره زهرا .. بیشتر

عشقیمون اثباتینه بیر امتحان ویرم حسین #اربعین_خوندل_تبریزی

اربعین .. .. مرحوم خوندل تبریزی .. .. عشقیمون اثباتینه بیر امتحان ویرّم حسین پاره پاره کوینگون سینمده جان ویرّم حسین .. .. من عزا رختین برادر قامتیمدن سویمارام خشک اولا خوناب دل هرگز گوزومدن قویمارام فرقتونده گر ئولونجهبیشتر

شامدن کوچ ایلینده عترت حبل المتین #کوچ_شام_خوندل_تبریزی

کوچ از شام .. .. مرحوم خوندل تبریزی .. .. شامدن کوچ ایلینده عترت حبل المتین توکدی رخساره سرشگین زینب زار و حزین .. .. قصد ایدوب آل رسولی محمله ایتسون سوار پوشش محمللری گوردی تماماً زرنگار قلبینه غم سوزشی بیر نوعیلهبیشتر

دسته بندی درختی