زبدةالاشعار

موضوع:12 قتلگاه

قدسیان گوردی حسین راز و نیاز اوستونده دی #حسینیه_قائمی

راز و نیاز حضرت امام حسین (ع ) در مصرع شهادت .. .. قائمى .. .. قدسیان گوردی حسین راز و نیاز اوستونده دی امتی دلدن دعا ایلور نماز اوستونده دی .. .. دل آچوب درگاه حقه عرض حاجات ایلوری قانلو قوم اوسته خدائیله مناجات ایلوریبیشتر

ایتدوقوم او روز الستده عهدیمه خدا ایلدیم وفا #حسینیه_شوری_تبریزی

راز و نیاز حضرت امام مظلوم (ع) در قتلگاه .. .. مرحوم شوری تبریزی .. .. ایتدوقوم او روز الستده عهدیمه خدا ایلدیم وفا دوغرانوب تماماً کومکلریم یالقوزام اوزوم تشنه ای خدا .. .. مقصدیم منیم سن سن ای خدا ماسوانی گور باشدانبیشتر

بو مناده سن دایاندون ایلکه نمازه قارداش #حسینیه_سیفی_اردبیلی

زبانحال حضرت زینب کبری (س) در قتلگاه .. .. سیفی اردبیلی .. .. بو مناده سن دایاندون ایلکه نمازه قارداش آچلوبدی باب جنّت هامی اهل رازه قارداش .. .. سن او شاهد ازل سن که بلی دیدون نگاره گهر خلوص عشقی توکه سن قدوم یارهبیشتر

دوندی قان دریاسینه گودالون ای باشسیز بدن #حسینیه_صدری_اردبیلی

زبانحال حضرت زینب (س) در قتلگاه .. .. مرحوم صدری اردبیلی .. .. دوندی قان دریاسینه گودالون ای باشسیز بدن قویدی آغلار زینبی احوالون ای باشسیز بدن .. .. دوشموشم قارداش سراغینده بو صحرای غمه گه فراته قاچمشام گاهی کنار علقمهبیشتر

بیله روایت ایدوب عالم حمیده سیر #حسینیه_مطلع_اردبیلی

حالات قتلگاه و شهادت امام حسین (ع) .. .. مرحوم جلال الدین مطّلع اردبیلی .. .. بیله روایت ایدوب عالم حمیده سیر صحیح اولماقنی ثبت ایدوبله اهل خبر .. بو نوع شرح ایلیوب ماجرا رویاسین نجه گوروب یوخوسوندا امام والاسین .. دیوربیشتر

گلمه گلمه دایان باغریمی ائتمه قان #غارت_خیام_یحیوی_اردبیلی

زبانحال حضرت زینب خطاب به امام حسین در قتلگاه و غارت خیام . . #سبک_خیمه_نی_سیلمیشم مشابه . . مرحوم یحیوی اردبیلی . . گلمه گلمه دایان باغریمی ائتمه قان ای دل افکار حسینجان چوخ یارون وار حسینجان . سانجیلوب یان یانابیشتر

ای کعبیه استاد ائیلین کرب و بلانی #حسینیه_شاهی_اردبیلی

در معارف مولی و مناظر قتلگاه و التفات به نوائب راه شام و مصائب ویرانه . . شاهی اردبیلی . . ای کعبیه استاد ائیلین کرب و بلانی سن تک یر اوزینده کیم اولوب واحده ثانی . . ای گوزلره گورسنمیه نون آینه داری والنّجمده رُتبونبیشتر

دسته بندی درختی